Internationella Reumatikerdagen 12.10

OBS!
Reumatikerförbundet Gotland informerar om Internationella Reumatiker dagen 12.10!
Vi Corona anpassar med informationsbord på Visby Norr och Visby Söder / Sjukvårds Korpen.
Mer Information om vår verksamhet kontakta styrelsen.